ÎMBUNĂTĂŢIREA
MANAGEMENTULUI
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
ÎN REGIUNEA
TRANSFRONTALIERĂ
(IMES)

img_RO.jpg Steag UK

Bun venit!

Consiliul Judetean Teleorman, prin Direcţia Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională, implementează proiectul "Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera (IMES)". Proiectul este finantat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 2 - Utilizarea durabila si protejarea resurselor naurale si de mediu si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a crizelor naturale şi tehnologice, inclusiv dezvoltarea de servicii de interventie in situaţii de urgenta.

Proiectul se implementeaza in conformitate cu prevederile contractului de finantare nr. 40.412 şi a contractului de cofinanţare nr. 40.416 incheiate in data de 31.05.2014, intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Admnistraţiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si judetul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, in calitate de beneficiar.

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.