ÎMBUNĂTĂŢIREA
MANAGEMENTULUI
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
ÎN REGIUNEA
TRANSFRONTALIERĂ
(IMES)

img_RO.jpg Steag UK

Activitatile proiectului:

Faza 1 – Lansarea proiectului

Faza 2 – Achizitii publice

  • Achizitia de echipament IT hardware, de echipament de alarmare si comunicare, de echipamente si bunuri specifice

Faza 3 – Achizitia de software, implementarea si dezvoltarea sistemului de alarmare, informare si monitorizare in caz de dezastre naturale

Faza 4 – Activitati comune

  • Dezbateri cu partile interesate la nivel local si national privind importanta protectiei impotriva inundatiilor
  • Seminar " Schimbul de experiență în lupta cu dezastrele provocate de apă în zona transfrontalieră"
  • Vizita de studiu la Craiova
  • Instruire “Situatiile de urgenta – inundatiile si poluarea apei”

Faza 5 - Informare si publicitate

Faza 6 - Audit

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.