ÎMBUNĂTĂŢIREA
MANAGEMENTULUI
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
ÎN REGIUNEA
TRANSFRONTALIERĂ
(IMES)

img_RO.jpg Steag UK

Achizitii in cadrul Proiectului IMES

 • 12.04.2016: Semnarea contractului de furnizare diferenta lot 2

 • 19.10.2015: Semnarea contractului de furnizare pentru lotul 3

 • 15.10.2015: Semnarea contractului de furnizare pentru lotul 2

 • 26.08.2015: Deschiderea ofertelor pentru loturile 2 si 3. Pentru fiecare lot a fost depusa o oferta.

 • 23.07.2015: Anunt de atribuire nr.160075/23.07.2015 pentru loturile 1 si 4.

 • 11.07.2015: Anuntul de participare nr. 161165 a fost publicat in SEAP.  Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 26.08.2015.

 • 29.06.2015: Semnarea contractelor de furnizare pentru loturile 1 si 4.

 • 23.06.2015: deschidere oferte pentru Loturile 2 si 3. Lipsa oferte. Procedura se va relua.

 • 09.05.2015: in vederea achizitiei de Echipamente si Bunuri Specializate (lot 2 - Masini si echipamente specializate pentru interventii si lot 3 - Barci) a fost publicat in data de 09.05.2015, pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr.159342.

 • 12.03.2015: la sediul Consiliului Judetean Teleorman, a avut loc deschiderea ofertelor privind Achizitia de Echipamente si Bunuri Specializate in cadrul proiectului “Îmbunatatirea managementului situatiilor de urgenta în regiunea transfontaliera (IMES)”.

Licitatia s-a desfasurat pe loturi:

  • LOTUL Nr.1- Echipamente Hardware IT, Sisteme de comunicare și avertizare, Software IT (software de baza și licențe) 
  • LOTUL Nr.2 – Mașini și echipamente specializate pentru intervenții 
  • LOTUL Nr.3 - Bărci 
  • LOTUL Nr.4 – Stație de filtrare a apei 

Au fost depuse oferte doar pentru loturile 1 si 4. Astfel, pentru lotul nr.1 a fost depusa o singura oferta, iar pentru lotul nr.4 – au fost depuse doua oferte. In prezent, ofertele se afla in evaluare. Pentru loturile 2 si 3, va fi reluata procedura de  achizitie.  

 • 28.01.2015: In vederea achizitiei de Echipamente si Bunuri Specializate in cadrul proiectului, in data de 27 ianuarie 2015 a fost publicat pe www.e-licitatie.ro anuntul de participare nr.156774.

Centralizator achizitii:

Nr crt.

Tip procedura

Stadiu achizitie

Denumire

Contractant

1.  Achizitie directa  Finalizat Achizitie de servicii de catering  SC TabCris ProdCom SRL Alexandria
2.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de servicii de telefonie mobila  SC ORANGE Romania Bucuresti
3.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie furnizare rechizite birou  SC EVSTAR COMPUTERS SRL Alexandria
4.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie  de servicii de organizare evenimente informationale  SC NEVA Expert SRL Targoviste
5.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de servicii de publicitate  SC TELE MEDIA PRES SRL Alexandria
6.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de furnizare publicatii si materiale de promovare  SC GRAPHOTEK EXPRES SRL Tecuci-Galati
7.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de servicii de asistenta tehnica  SC EUROPEAN FUNDS INVEST SRL Bucuresti
8.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de servicii de realizare portal web  SC NEVA Expert SRL Targoviste
9.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de servicii de  traducere      SC EUROSCRIPT CERTITUDE SRL Bucuresti
10.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de servicii de audit  SC EXPERT CONT SRL Piatra Neamt
11.  Achizitie directa  Finalizat  Achizitie de servicii interpretariat  PFA Sima Daniela - Alina 
12.  Licitatie deschisa
 Achizitie de echipamente si bunuri specializate, din care:  
 Finalizat Lot 1 Asocierea SC Mira Telecom SA - SC Transcedence Systems Group SRL
 Finalizat Lot 2  SC Gradinariu Import-Export SRL
 Finalizat Lot 2 SC Romprim SA
 Finalizat Lot 3  Asocierea SC Mira Telecom SA - SC Transcedence Systems Group SRL
Finalizat Lot 4 Asocierea SC Mira Telecom SA - SC Transcedence Systems Group SRL
13. Achizitie directa   Finalizat  Servicii in vederea sprijinirii activitatii de evaluare la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica de echipamente si bunuri specializate.   SC SPES CONSULTING SRL, Iasi
14. Achizitie directa  Finalizat Servicii de concepere, realizare și difuzare a unei campanii radio

S.C. DOM CONSTRUCT FUTURE SRL, Bucuresti

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.